غزل شماره 55 حافظ: خم زلف تو دام کفر و دین است

به گزارش وبلاگ به آبادی، غزل شماره 55 حافظ می گوید گوشه ای از کارت را به نمایش بگذار حتما مورد قبول واقع می گردد و همگان تو را تحسین می نمایند. این غزل با وصف محبوب شروع می گردد که کمترین توانایی چین زلفش ره زدن دین است. حافظ در این میان از بدگویان شکایت دارد و حسابشان را به خدا وامی گذارد. فال حافظ، معنی و تفسیر غزل 55 حافظ را در خبرنگاران بخوانید.

غزل شماره 55 حافظ: خم زلف تو دام کفر و دین است

وبلاگ به آبادی | سرویس فرهنگ و هنر

خم زلف تو دام کفر و دین است

ز کارستان او یک شمه این است

جمالت معجز حسن است لیکن

حدیث غمزه ات سحر مبین است

ز چشم شوخ تو جان کی توان برد

که دایم با کمان اندر کمین است

بر آن چشم سیه صد آفرین باد

که در عاشق کشی سحرآفرین است

عجب علمیست علم هیئت عشق

که چرخ هشتمش هفتم زمین است

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

حسابش با کرام الکاتبین است

مشو حافظ ز کید زلفش ایمن

که دل برد و کنون دربند دین است

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

تعبیر فال حافظ شما

در راه رسیدن به مقصود دچار گرفتاری و مسائل شده ای. از مکر و حیله دشمن در امان نباش زیرا به موقعیت تو حسادت می ورزند. هرچند در راه رسیدن به مقصود و یا رسیدن به یار شیرین سختی هایی وجود دارد، مطمئن باش که با کمی درایت و توکل بر خدا می توانی به مقصود خود نائل شوی. دل پاک و صمیمی ات را به عنوان هدیه ای از جانب خدا بدان زیرا به تو قدرت روحی فوق العاده می دهد. به شکرانه این هدیه بدخواهان را به خدا واگذار کن.

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

شاهد فال:

غزل شماره 56 - دل سراپرده محبت اوست

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

غزل شماره 55 حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

کد مولتی مدیا

دانلود

فیلم اصلی

معنی و تفسیر غزل شماره 55 حافظ

بیت اول

خمِ زلفِ تو دامِ کفر و دین است

ز کارستانِ او یک شمه این است

ای جانان، خم زلفت دام اهل کفر و اهل اسلام است. یعنی زلفت، قلابی است برای صید کردن و جذب نمودن این ها، و این کار شمه ای است از کارستانِ زلفت. یعنی صید و شکار کردن اهل کفر و اهل دین با دامِ زلف، کمترین پیشه تو است. [دام کفر و دین = یعنی چه کافر و چه مسلمان فرق نمی نماید هر دو را شکار می نماید / کارستان = محلی که در آنجا کارِ زیاد انجام داده گردد مثل کارخانه / شمه = بوی خفیف و کم، قلت هر چیزی]

✦✦✦✦

بیت دوم

جمالت معجزِ حُسن است لیکن

حدیثِ غمزه ات سِحرِ مبین است

ای جانان، جمالت معجز زیبایی است یعنی غایت حُسن به جمال تو منحصر است و حدیثِ غمزه چشمت سِحرِ آشکاره است. [جمالت معجز حُسن است = در زیبایی به تمام زیبایان سَری و در تمام جهان نظیر تو زیبایی وجود ندارد.]

✦✦✦✦

بیت سوم

ز چشمِ شوخِ تو جان کی توان بُرد

که دایم با کمان اندر کمین است

از چشم موزون و از نگاه مطبوع تو ای جانان چگونه می گردد جان به در برد؛ که دائم با کمانِ ابرو در کمین است. یعنی باد و ابروی کمانی دائماََ در صدد شکار جان است. پس جان چگونه از آن خلاص گردد. [شوخ = در این قبیل موارد یعنی خونگرم؛ و یا کسی که حرکاتش مطبوع و موزون است.]

✦✦✦✦

بیت چهارم

بر آن چشمِ سیه صد آفرین باد

که در عاشق کُشی سِحر آفرین است

بر آن چشم سیاه جانان صد آفرین باد زیرا که در کُشتن عاشقان سحار ممتاز و بی نظیر است.

✦✦✦✦

بیت پنجم

عجب علمی است علمِ هیأتِ عشق

که چرخِ هشتمش هفتم زمین است

علم هیأت عجب علمی است که از اشکال و قواعد عشق سخن می گوید که چرخ هشتم در برابر او مانند زمین هفتم است. هیأت = علمی است که از احوال ستارگان و وضع آن ها نسبت به یکدیگر بحت می نماید / چرخ هشتم = کنایه از فلک ثوابت است است. یعنی فلکی که کواکب ثابت در آن قرار دارند و مراد چرخ بلند و مقام و مرتبه عالی است؛ و هفتم زمین، مقصود پایین ترین طبقه زمین، اسفل السافلین، و کنایه از پستی مقام است. چرخ هشتم به عنوان مقامی عالی به زمین هفتم به مثابه مقامی پست مقایسه شده. می گوید: چرخ هشتم در علم هیأت آنقدر ناچیز است که با پایین ترین طبقه زمین برابر است.

حاصل معنی: تصورات و قرارداد های نجومی در باب افلاک نزد عارفان که به وسیله عشق به عوالم بالا سیر می نمایند ارزشی ندارد. چنانکه در نظر عارف چرخ هشتم که در نجوم آخرین مرحله علم منجمان است با زمین هفتم که مقام پستی است برابر است. آخرین حد درک عقل و علم شروع مرحله عشق است.

✦✦✦✦

بیت ششم

تو پنداری که بَدگو رفت و جان بُرد

حسابش با کِرام الکاتبین است

گمان مبری که بدگو یعنی ذمام و غیبت گو مُرد و جان خود را خلاص کرد یعنی با مردن جان خود را تخلیص کرد. زیرا حسابش هنوز با کرام الکاتبین تسویه نشده یعنی هنوز باقی است. مراد این است که اگر در این جهان نتیجه عمل خود را ندیده، در آخرت عذاب خدا باقی است، و هر کس نتیجه عمل خود را خواهد دید.

✦✦✦✦

بیت هفتم

مشو حافظ ز کیدِ زلفش ایمن

که دل بُرد و کنون در بندِ دین است

ای حافظ از مکرِ زلفِ او ایمن مباش، زیرا دل را گرفت و بُرد و حالا به فکرِ بردن دین است و اسناد این کار به زلف مجازی است. زیرا آن که دل را گرفت و برد جانان است.

منبع: توضیح سودی، انتشارات نگاه.

منبع: setare.com

به "غزل شماره 55 حافظ: خم زلف تو دام کفر و دین است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "غزل شماره 55 حافظ: خم زلف تو دام کفر و دین است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید