اصول صحیح تعویض دنده خودرو؛ چگونه دنده کشی کنیم؟

به گزارش وبلاگ به آبادی، آگاهی از نحوه صحیح تعویض دنده خودرو در شرایط مختلف رانندگی و روش های دنده کشی حرفه ای می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت رانندگی و ایمنی سرنشینان داشته باشد.

اصول صحیح تعویض دنده خودرو؛ چگونه دنده کشی کنیم؟

وبلاگ به آبادی - در رانندگی، راننده باید کار سبک و سنگین کردن دنده (تعویض دنده) را انجام دهد. در نظر داشته باشید که این اصول برای خودروهای دارای گیربکس دستی صادق است و درباره گیربکس های اتوماتیک که امکان تعویض دستی دنده وجود ندارد، تنها آشنایی با حالات مختلف گیربکس کافی است.

اصول اولیه تعویض دنده صحیح

گرفتن دسته دنده از اصول اولیه رانندگی حرفه ای به تعداد می رود. پس دسته دنده را مانند شکل در دست بگیرید. دنده هایی که از شما دور هستند (دنده های 1، 3 و 5) را با کف دست هل دهید و دنده هایی که نزدیک شما قرار دارند (دنده های 2، 4 و عقب) را با 4 انگشت خود به عقب بکشید. به این نکته توجه کنید که در هیچ شرایطی نباید کتف فرد از صندلی جدا شود.

اصول اولیه تعویض دنده صحیح

از روش های نامتعارف هنگام تعویض دنده استفاده نکنید و همواره و در همه حال به خاطر داشته باشید که خودرو با کدام دنده در حال حرکت است. در هر لحظه از شرایط دنده خودرو آگاه باشید. شاید این مطلب ساده به نظر بیاید؛ اما زمانی که فرد با سرعت رانندگی می کند، تمام این موارد حیاتی هستند.

آشنایی اولیه با تعویض دنده صحیح

هر دنده ای، دامنه حرکت و سرعت مؤثری دارد که به دامنه دور پیشرانه آن خودرو بستگی دارد. هرچه دور پیشرانه بیشتر باشد، خودرو سریع تر می تواند به نقطه تعویض دنده برسد. در بین سرعت های کاربردی پیشرانه، دامنه مؤثری وجود دارد که به آن دامنه نیرو می گویند.

این بازه جایی است که سریع ترین سرعت گیری در آن انجام می شود. اغلب جعبه دنده ها به نحوی طراحی شده اند که بازه های مشترک نیرو در دنده های مختلف فراهم می شود. نگاهی به شکل زیر بیندازید.

آشنایی اولیه با تعویض دنده صحیح

برای مثال در قسمتی که بین دنده های یک و دو مشخص شده، بهترین بازه برای تعویض دنده است که در بیشتر مواقع دقیقا قبل از بازه خطر دور پیشرانه در خودروهای مختلف است که اغلب با رنگ قرمز مشخص می شود.

تنظیم دور پیشرانه

تعویض دنده نرم درواقع یکی از اساسی ترین روش هایی است که بسکمک از رانندگان (حتی رانندگانی که در مسابقات شرکت می کنند)، از آن کاملا اطلاع ندارند و درواقع از انجام دادن آن در هنگام رانندگی ناتوان هستند.

نرم تعویض کردن دنده نه تنها به کاهش استرس رانندگی و سرنشینان کمک می کند؛ بلکه باعث افزایش عمر جعبه دنده و فشار کمتر به آن می شود و از انتقال وزن ناخواسته به قسمت جلوی خودرو جلوگیری می کند.

تنظیم دور پیشرانه یا Rev Matching چیست؟ اجازه دهید مثالی بزنیم تا موضوع بهتر روشن شود. شما با دنده سه در حال حرکت هستید و پیشرانه روی 3،000 دوربردقیقه کار می کند.

اگر با همان سرعت به دنده دو بروید، دور پیشرانه تا نزدیکی 5،000 دوربردقیقه بالا می آید. شما باید این فاصله را با گاز دادن (زمانی که جعبه دنده درگیر نیست) پوشش داده و پا را از روی کلاچ بردارید.

با این روش، شما این اجازه را به خودرو نمی دهید که از ترمز موتوری استفاده کند و به اصطلاح برخی رانندگان قدیمی از کله کردن خودرو جلوگیری خواهید کرد.

سبک کردن دنده

همان طورکه خود در رانندگی شهری هم با آن روبرو شده اید، تعویض دنده برای سبک کردن آن (به نام مثال از دنده یک به دنده دو)، به مراتب راحت تر و کم دغدغه تر از سنگین کردن آن است.

کافی است دنده ها را در حداکثر دامنه نیرویی خود تعویض و کمی با بازی کردن با پدال گاز، دور پیشرانه را برای دنده بعدی آماده کنید تا امکان تعوض دنده در حداقل زمان فراهم شود. شایان ذکر است که در مسابقات، دنده ها تا نهایت دامنه نیروی خود (دقیقا قبلا از رد لاین یا خط قرمز دور پیشرانه) تعویض می شوند.

سنگین کردن دنده

شما در دو حالت دنده را سنگین می کنید:

خودرو با دور موتوری کمتر از بازه اعمال نیروی موردنیاز راننده در حال حرکت است (در اصطلاح سنتی دنده مُرده). به پیچی نزدیک شده اید و سرعت خودرو زیاد است و حین ترمزگیری نیاز به دنده سنگین تر برای عبور از پیچ دارید. در حالت اول که تکلیف مشخص است و با تنظیم دور ساده پیشرانه به شرح زیر به دنده سنگین تر می روید:

خودرو با دنده سه در حال حرکت است.

پا را روی کلاچ می گذارید.

دنده را از سه به دو می آورید.

با فشردن پدال گاز، دور پیشرانه را به مقدار هماهنگی می رسانید.

پا را از روی کلاچ بر می دارید.

در حالت دوم کمی اوضاع پیچیده تر است. ابتدا شرایط موجود را بررسی می کنیم. راننده با سرعت (حرکت روی محدوده) نزدیک پیچ می شود و در دنده سه ترمز می گیرد و به دنده دو می رود و پا را به آرامی از روی کلاچ برمی دارد.

به دلیل استفاده خودرو از ترمز موتوری، وزن بیش از پیش به جلو منتقل و وارد پیچ می شود و به دلیل توزیع وزن نامناسب، احتمال بیش فرمانی (سرخوردن عقب خودرو) بسیار افزایش می یابد و… .

تعویض دنده حرفه ای

اگر هنوز به مهارت کامل شبیه راننده های حرفه ای دست پیدا نکرده اید، در ابتدا از رانندگی با سرعت زیاد پرهیز کنید. قبل از پیچ سرعت را به حد مناسب برسانید و سپس دنده را سنگین کنید.

با تنظیم دور ساده پیشرانه به دنده سنگین تر بروید؛ اما این فرایند در دنیای حرفه ای امکان پذیر نیست و فرایندی زمان گیر است که به شما اجازه استفاده از تمام پتانسیل شتاب گیری را در راستا نمی دهد.

استفاده از روش پاشنه پنجه

حال، قصد داریم شیوه تعویض دنده حرفه ای را در شرایط مشابه قبل بررسی کنیم که روش پاشنه پنجه (Heel and Toe) نامیده می شود (انتخاب دنده ها به منظور فهم بهتر و صرفا نمونه است):

1. شتاب گیری با دنده سه

تعویض دنده / مرحله اول

2. به پیچ نزدیک می شویم و در نقطه ترمزگیری، شتاب گیری منفی (ترمز) می کنیم.

تعویض دنده / مرحله دوم

3. دور پیشرانه و سرعت به حدی رسیده که می توان دنده را کاهش داد. اکنون پاشنه پای راست خود را با حفظ پنجه پا روی ترمز و چرخش در مچ به سمت پدال گاز می بریم و کلاچ را می فشاریم.

تعویض دنده / مرحله سوم

4. پدال گاز را با پاشنه می فشاریم تا دور پیشرانه به حد تنظیم برسد.

تعویض دنده / مرحله چهارم

5. به دنده دو می رویم.

تعویض دنده / مرحله پنجم

6. اکنون هم زمان پاشنه پای راست و پای چپ را از روی پدال های گاز و کلاچ برمی داریم.

تعویض دنده / مرحله ششم

7. اکنون اگر ترمزگیری همچنان نیاز بود که شرایط فشرده پدال ترمز را حفظ می کنیم؛ در غیر این صورت، باز هم شتاب می گیریم و از پیچ عبور می کنیم.

تعویض دنده / مرحله هفتم

شما هم اکنون بدون ازدست دادن زمان و افزایش طول فاصله ترمزگیری و مهم تر از آن درگیر کردن ترمز موتوری و درنهایت برهم زدن تعادل خودرو، دنده را سنگین کرده اید.

در نظر داشته باشید که این روش در برخی موارد به صورت ترتیبی برای چند دنده استفاده می شود (از پنج به چهار و از چهار به سه و…). این روش خیلی ساده نیست؛ اما با تمرین کردن می توانید در آن به مهارت برسید.

اصول صحیح تعویض دنده

تعویض دنده نرم اولین مهارت اصلی است که هر راننده ای باید یاد بگیرد و سایر مهارت های موردنیاز مهارت کنترل فرمان و کلاچ است. دنده ها را می توان به بالا یا پایین تغییر داد.

این ارتباطی با جهت حرکت اهرم تعویض دنده ندارد و بدان معنی است که شما اهرم را می توانید به دنده سبک (چهار یا پنج) یا دنده سنگین (یک یا دو) تغییر دهید.

قانون اصلی این است که هنگام نیاز به قدرت مناسب، راننده با توجه به شرایط با افزایش و کاهش سرعت خودرو ازطریق تعویض دنده این کار را انجام می دهد.

به نام مثال، هنگام بالارفتن از تپه یا کشیدن بار با سرعت کم، راننده جعبه دنده را در دنده پایین یا سنگین قرار می دهد. دنده ها مقدار قدرت موجود در پیشرانه را مشخص می کنند.

بهترین دور موتور برای تعویض دنده

راننده باید برای انجام صحیح تعویض دنده، از محدوده مناسب دور پیشرانه و سرعت خودرو آگاه شود. دنده یک بیشترین قدرت کششی، اما کمترین پتانسیل را برای سرعت فراهم می کند، درحالی که دنده پنج کمترین قدرت کششی و بیشترین دامنه سرعت را ارائه می دهد. جدول زیر محدوده سرعت و دور مناسب برای تعویض دنده به بالا یا پایین را نشان می دهد:

تعویض دنده رو به بالا در جعبه دنده دستی
تعویض دندهسرعت تقریبی خودرومحدوده دور پیشرانه
دنده یک به دو25 کیلومتر بر ساعت2،000 تا 3،000 دوربردقیقه
دنده دو به سه40 کیلومتر بر ساعت2،500 تا 3،500 دوربردقیقه
دنده سه به چهار60 کیلومتر بر ساعت2،500 تا 3،500 دوربردقیقه
دنده چهار به پنج80 کیلومتر بر ساعت2،500 تا 3،500 دوربردقیقه

محدوده مناسب دور پیشرانه و سرعت خودرو به منظور تعویض دنده رو به پایین هم در جدول زیر آمده است:

تعویض دنده رو به پایین در جعبه دنده دستی
تعویض دندهسرعت تقریبی خودرودور پیشرانه
دنده پنج به چهار65 کیلومتر بر ساعت2،000 دوربردقیقه
دنده چهار به سه45 کیلومتر بر ساعت2،000 دوربردقیقه
دنده سه به دو35 کیلومتر بر ساعت2،000 دوربردقیقه
دنده دو به یک15 کیلومتر بر ساعت1،500 دوربردقیقه

تعویض دنده اشتباه

در جعبه دنده های دستی، این راننده است که کنترل کامل جعبه دنده و انتخاب دنده ها را برعهده دارد و برخلاف نمونه های ترتیبی می تواند بدون رعایت ترتیب، دنده ها را تعویض کند.

برای مثال، در جعبه دنده دستی می توان مستقیما از دنده یک به دنده سه رفت یا برعکس از دنده پنج به دنده سه یا دو آمد. حال سؤالی که پیش می آید، این است: آیا چنین کاری باعث صدمه زدن به جعبه دنده یا سایر قطعات می شود؟

اگر بخواهیم بدون رعایت ترتیب از یک دنده سنگین به دنده های سبک تر برویم، چنانچه در لحظه تعویض دنده دور پیشرانه بالا باشد، به دلیل همخوان نبودن سرعت چرخ ها و دور پیشرانه، هنگام درگیر شدن کلاچ به خودرو ضربه وارد می شود. این اتفاق ساییدگی خفیف صفحه کلاچ را در پی دارد و در بلندمدت می تواند عمر این قطعه را کاهش دهد.

در حالت برعکس یعنی تعویض از دنده سبک به دنده سنگین هم، این مسئله صادق است و درصورتی که دنده انتخابی با دور پیشرانه و سرعت خودرو هماهنگی نداشته باشد، فشار زیادی به سیستم انتقال قدرت وارد می شود و حتی ممکن است در برخی موارد شدید، چرخ ها قفل و خودرو از تعادل خارج شود.

شروع حرکت با دنده دو هم یکی دیگر از عواملی است که سبب استهلاک بیشتر صفحه کلاچ و فشار زیاد به خودرو می شود. در حالت کلی، همواره باید بین سرعت خودرو، دور پیشرانه و دنده انتخاب شده تناسب وجود داشته باشد. اگر یکی از این عوامل رعایت نشود، نوعی ناهماهنگی ایجاد می شود و پیشرانه یا سیستم انتقال قدرت زیر فشار قرار خواهد گرفت.

تعویض دنده اشتباه

درنهایت، باید بگوییم تعویض دنده بدون رعایت ترتیب احتمال فرسایش صفحه کلاچ را افزایش می دهد و می تواند باعث تحمیل فشار مضاعف به سیستم انتقال قدرت و حتی پیشرانه شود. بنابراین، بهتر است همواره با رعایت ترتیب و بر اساس سرعت و دور پیشرانه، مناسب ترین دنده را انتخاب کنیم.

تعویض دنده بدون کلاچ

کلاچ قطعه ای است که هنگام تعویض دنده، جعبه دنده را به پیشرانه متصل یا ارتباط این دو را با هم قطع می کند. روش کار استفاده از این سیستم هم بسیار راحت است و با فشردن پدال کلاچ زیر پای راننده که در سمت چپ پدال ترمز قرار گرفته، می توان سیستم کلاچ را فعال کرد.

تعویض دنده بدون کلاچ

گاهی اوقات ممکن است حین رانندگی کلاچ خودرو مشکل پیدا کند. چه مشکل از پدال کلاچ باشد یا دیسک کلاچ خراب شود، متوجه خواهید شد با فشردن پدال سیستم کلاچ فعال نمی شود.

گاهی اوقات ممکن است به دلیل شکستن قطعه ای به نام بلبرینگ یا زغالی کلاچ، پدال خراب شود و نتواند در موقعیت اصلی خود قرار گیرد. اگر این اتفاق ها رخ دهند، شما به روش همیشگی نمی توانید دنده را تعویض کنید.

البته تا زمانی که به تعمیرگاه برسید، می توانید به رانندگی با خودرو ادامه دهید. رانندگی خودرو مجهز به دنده دستی بدون استفاده از کلاچ کار نسبتا سختی است و می تواند آسیب های جدی به جعبه دنده خودرو وارد کند. این کار را فقط باید در مواقع اضطراری و به مدت بسیار کوتاه انجام داد.

تعویض دنده به دنده بالاتر بدون استفاده از کلاچ

زمانی که با خودرو دنده دستی رانندگی می کنید و کلاچ خودرو خراب می شود، به راستا خود می توانید ادامه دهید و دنده را سبک تر کنید. تعویض دنده به دنده بالاتر بدون استفاده از کلاچ کار راحتی نیست و به دلیل اینکه از کلاچ برای راحت تر کردن تعویض دنده استفاده نمی شود، باید کمی خشن تر رفتار کرد.

تعویض دنده به دنده بالاتر بدون استفاده از کلاچ

گام اول:

سرعت خودرو را تا نقطه ای افزایش دهید که دنده را باید عوض کنید. این سرعت در هر خودرو فرق دارد. به طورکلی، تعویض دنده به بالا بین دورهای 3،000 تا 3،500 دوربردقیقه توصیه می شود.

گام دوم:

به طور هم زمان، پای خود را از روی پدال گاز بردارید و دنده را خلاص کنید. زمانی که پای خود را از روی پدال گاز برداشته اید، فشاری روی جعبه دنده وجود ندارد. دسته دنده با اندکی تلاش به حالت خلاص درخواهد آمد. اگر برای خلاص کردن دنده بیش ازحد صبر کنید، ممکن است مجبور شوید دوباره دور پیشرانه را افزایش دهید و بار دیگر تلاش کنید.

گام سوم:

دسته دنده را به موقعیت دنده بعدی (دنده سبک تر) ببرید. به نام مثال، اگر در دنده سه بودید، دسته دنده را در موقعیت دنده چهار قرار دهید. درحالی که دور پیشرانه کاهش پیدا می کند، فشار اندکی به دسته دنده وارد کنید. زمانی که دور پیشرانه با سرعت جعبه دنده یکسان شود، دسته دنده به راحتی در موقعیت دنده بعدی قرار خواهد گرفت. اگر دسته دنده را خیلی محکم فشار دهید، صدای گوشخراشی را از داخل جعبه دنده خواهید شنید و اگر فشار خیلی کم باشد، ممکن است پیروز نشوید دنده را تعویض کنید.

گام چهارم:

سرعت خودرو را تا تعویض دنده بعدی افزایش دهید. به محض اینکه دسته دنده در موقعیت دنده بعدی قرار گرفت، سریعا با فشردن پدال گاز سرعت خودرو را افزایش دهید. با این روش، می توانید دنده خودرو را حین رانندگی بدون استفاده از کلاچ تعویض کنید.

تعویض دنده به دنده پایین تر بدون استفاده از کلاچ

تقریبا همانند تعویض دنده به دنده بالاتر، می توانید بدون استفاده از کلاچ هنگام رانندگی دنده را سنگین کنید. چون کلاچ خودرو خراب شده یا استفاده نمی شود، با استفاده از پدال گاز می توانید تا کاهش سرعت خودرو را کنترل کنید.

تعویض دنده به دنده پایین تر بدون استفاده از کلاچ

گام اول:

با برداشتن پا از روی پدال گاز، سرعت خودرو را کاهش دهید. سرعت خودرو به آرامی کم خواهد شد.

گام دوم:

زمانی که دور پیشرانه بین 1،200 تا 1،500 دوربردقیقه بود، دسته دنده را از موقعیت دنده ای خارج کنید که در آن واقع شده است. اکنون دسته دنده در حالت خلاص واقع شده است. برای این کار، گاهی اوقات باید به مقدار بسیار کمی هنگام خارج کردن دسته دنده، پدال گاز را فشار دهید. حدودا فقط یک ثانیه پدال را به آرامی فشار دهید تا این فرایند راحت تر انجام شود. با این کار، فشار از روی جعبه دنده برداشته می شود و شما می توانید دنده را خلاص کنید.

گام سوم:

دور پیشرانه را تا حدود 3،000 دوربردقیقه افزایش دهید. باید دور پیشرانه با آن عددی هماهنگ شود که همواره در دنده پایین تر است. به نام مثال، اگر در دنده سه هستید و می خواهید به دنده دو بروید، حدودا 1،200 دوربردقیقه دنده 3 برابر با 2،500 دوربردقیقه در دنده دو است.

گام چهارم:

دسته دنده را به موقعیت دنده پایین تر ببرید. با فشار ملایمی آن را در همان حالت نگاه دارید. همانند بزرگ کردن دنده، فشار بیش از حد باعث ایجاد صدا در جعبه دنده و فشار کم باعث ازدست دادن زمان مناسب برای تعویض دنده خواهد شد.

گام پنجم:

اجازه دهید دور پیشرانه کاهش پیدا کند. زمانی که سرعت پیشرانه با سرعت جعبه دنده در دنده دلخواه هماهنگ شد، دسته دنده در موقعیت دنده پایین تر جا خواهد گرفت. با استفاده از پدال گاز، سرعت خودرو را حفظ کنید یا بدون فشردن آن اجازه دهید خودرو تا زمان تعویض دنده بعدی سرعتش کمتر شود.

زمانی که خودرو متوقف شد، دیگر از این روش نمی توانید استفاده کنید. این روش فقط زمانی کاربردی است که در حال حرکت هستید و راهی برای درگیر کردن دنده یک بدون استفاده از کلاچ در حالت توقف کامل وجود ندارد.

رانندگی با خودرو دنده دستی بدون کلاچ فقط وقتی امکان پذیر خواهد بود که خودرو در حال حرکت باشد. اگر خودرو متوقف شده و کلاچ از کار افتاده است، این روش به کار نخواهد آمد. هر از چند گاه یک بار سیستم کلاچ خود را به مکانیک ماهری برای بررسی ببرید تا دچار دردسرهایی مانند رانندگی بدون کلاچ نشوید.

تعویض دنده روی سرعت گیر

به طور طبیعی راننده ها در زمان روبروه با دست مقدارای خیابان و به ویژه سرعت گیرها ترمز می گیرند و سرعتشان را کم می کنند. از یک سو، این مسئله به دلیل ایمنی در زمان تردد دیگران لازم است و از سوی دیگر، برای سلامتی خودرو و حفظ سیستم تعلیق و شاسی از ضربات وارده لازم است.

تعویض دنده در سرعت گیرها

عادت غلطی در این زمینه وجود دارد که می تواند باعث آسیب شدید به سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو شود و باید از آن پرهیز کرد. زمانی که ترمز می گیرید، معمولا به دلیل توان بیشتر ترمزها در محور جلو و نیروی اینرسی، جلو خودرو اندکی پایین می آید. این مسئله باعث می شود تقسیم وزن خودرو برهم بخورد و وزن در بخش جلویی خودرو بیشتر شود.

این شرایط شبیه به حالتی است که وزنه بسیار سنگینی را روی کاپوت خودرو گذاشته باشید. وقتی در این حالت با سرعت گیر رو به رو می شوید، به دلیل وزن زیاد قسمت جلو فشار مضاعفی به سیستم تعلیق وارد می شود که در درازمدت می تواند به جلوبندی خودرو آسیب برساند.

برای پیش گیری از این مسئله توصیه می شود با ترمز گیری پیش از رسیدن به سرعت گیر، سرعت خودرو را کاهش دهید؛ اما به محض رسیدن به سرعت گیرها، پدال ترمز را رها کنید تا بدین ترتیب تقسیم وزن خودرو به حالت ایدئال باز شود و فشار کمتری به جلوبندی خودرو وارد شود.

منبع: زومیت

منبع: بیت ران

به "اصول صحیح تعویض دنده خودرو؛ چگونه دنده کشی کنیم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصول صحیح تعویض دنده خودرو؛ چگونه دنده کشی کنیم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید